Рисунок9.png
Rebuses 
about animals
dog.jpg
Рисунок9.png
Some rules
Убираем букву в начале
Убираем букву с конца
Заменяем одну букву на другую
l=g
Меняем порядок букв
1 2
i
Убираем букву в середине
Предмет перевернут- читаемсправа налево
2_4_19.bmp
Рисунок9.png
1tie-med.jpg
ruler_302715_thumb.jpg
l=g
ti
e
er
ru
l
g
Friendly_tiger.gif
Рисунок7.png
120501_5.jpg
n=in
Рисунок9.png
pen
n
gu
in
Рисунок7.png
A-BillyBear4Kids-Penguin.gif
b
Рисунок9.png
Brown-Hare.jpg
1 2
b
h
are
Рисунок7.png
ear
animal_bear_s.gif
Рисунок9.png
bed1.gif
e
be
d
e
bee1.gif
Рисунок7.png
Рисунок9.png
c=n
12161813621080970107jean_victor_balin_gateau_svg_med.jpg
S
ake
c
n
s
chinese08s.gif
Рисунок7.png
CHEESEF.JPG
Рисунок9.png
1hat83-med.jpg
chee
hat
se
Рисунок7.png
tah
cheetah-clipart-3.jpg
home-18.jpg
Рисунок9.png
ho
u
se
Рисунок7.png
r
a4.gif
u=r
a=o
Рисунок9.png
dad.gif
hockey.gif
m
hoc
o
a
n
key
Рисунок7.png
a12.gif
th=se
Рисунок9.png
mouth.gif
mou
th
se
mouse2.gif
Рисунок7.png
o=a
Рисунок9.png
xc.bmp
gir
o
a
l
c
ffe
Рисунок7.png
e
p14_giraffe-clipart-1.gif
ph
Рисунок9.png
purplepin.png
dol
in
p
Рисунок7.png
ph
l
dolphin.gif
Рисунок9.png
BUTTERF.JPG
fly.png
butter
fly
Рисунок7.png
swbut.gif
i=ee
Рисунок9.png
ship.gif
sh
i
p
ee
Sheep clipart.jpg
Рисунок7.png
e
manga-face.jpg
ARRW0096.png
Рисунок9.png
i
ha
i
r
e
k1349833.jpg
Рисунок7.png
o
Рисунок9.png
clipart0020.jpg
a1.gif
do
at
c
o
g
Рисунок7.png
1.jpg
i=e
Рисунок9.png
car.gif
milk1.gif
ca
k
m
r
i
l
e
Рисунок7.png
12-08-07_01a.jpg
1 2
Рисунок9.png
a6.gif
1
pig
one
eon
Рисунок7.png
flying-dove.gif
o=a
Рисунок9.png
1194986420721173922red_telephone_mimooh_01.svg.hi.png
t
o
leph
е
n
e
t
t
a8.gif
Рисунок7.png
a
Рисунок9.png
3 1 2
ocean.gif
11971054571978491887biswajyotim_Leg.svg.med.png
ea
leg
gle
s
Рисунок7.png
eagle_clipart_1.gif.jpg
Рисунок9.png
671px-Crypto_key.svg.png
d
d
on
key
Рисунок7.png
a45.gif